Aktualności     Kontakt     Media         Poczta UM  

Katedra Psychiatrii

Maj 2015
 
 
 
 
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31


Struktura Drukuj Email

 

W skład struktury Katedry Psychiatrii wchodzą nastepujące jednostki:
 

  1. Klinika Psychiatrii
  2. Zakład Psychoterapii i Chorób Psychosomatycznych
  3. Zakład Psychiatrii Konsultacyjnej i Badań Neurobiologicznych

 W ramach działalności naukowej w Katedrze funkcjonuje 7 pracowni naukowych:

1) Pracownia Epidemiologii i Psychiatrii Społecznej

Kierownik: prof. dr hab. n. med. Andrzej Kiejna
Kontakt tel.: 71 784 16 00
 

Obszar działalności:

- Epidemiologia zaburzeń psychicznych populacji;
- Epidemiologia samobójstw;
- Analiza opinii pacjentów i ich opiekunów na temat skuteczności i warunków leczenia psychiatrycznego;
- Problematyka obciążenia opiekunów osób chorych psychicznie;
- Problematyka leczenia psychiatrycznego w więziennej opiece psychiatrycznej;
- Porównanie efektywności leczenia psychiatrycznego w oddziałach dziennych i stacjonarnych;
- Problematyka psychiatrii sądowej w Polsce;
- Problematyka przymusu bezpośredniego w leczeniu psychiatrycznym;
- Jakość życia a zaburzenia społeczne;
- Analiza adekwatności istniejących struktur psychiatrycznej opieki zdrowotnej do potrzeb i oczekiwań                  społecznych;
- Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego a realia psychiatrycznej opieki zdrowotnej.


2) Pracownia Psychologii Klinicznej

Kierownik: dr n. med., mgr psychologii Sylwia Chładzińska-Kiejna
Kontakt tel.: 71 784 16 12, 71 784 16 35

Pracownia realizuje zadania badawcze i kliniczne w zakresie diagnostyki i rehabilitacji funkcji poznawczych osób dorosłych z deficytami poznawczymi w przebiegu depresji, schizofrenii oraz wynikającymi z uszkodzenia czy dysfunkcji mózgu.


3) Pracownia Psychofarmakologii

Kierownik: dr hab. n. med. Tomasz Pawłowski
Kontakt tel.: 71 784 16 08
 
Pracownia zajmuje się koordynacją i nadzorowaniem prowadzonych w Klinice Psychiatrii badań klinicznych leków psychotropowych. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2003 roku w sprawie dokumentacji wyników badań produktu leczniczego, w tym produktu leczniczego weterynaryjnego, oraz raportów eksperta pracownia wydaje ekspertyzy dla Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. W ramach tych ekspertyz Kierownik Pracowni przygotowuje raporty kliniczne obecnych na rynku leków psychotropowych wymagane w procesie ponownej ich rejestracji.


4) Pracownia Psychiatrii Sądowej

Kierownik: dr n. med. Monika Kantorska-Janiec
Kontakt tel.: 71 784 16 34

Pracownia zajmuje się opiniowaniem sądowo – psychiatrycznym i psychologicznym na rzecz wszelkich jednostek kierujących do Akademii Medycznej we Wrocławiu sprawy do opiniowania z zakresu psychiatrii. Pracownia specjalizuje się przede wszystkim w wydawaniu opinii z zakresu orzecznictwa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw testamentowych, a także mieszczących się w kompetencjach sądów pracy i ubezpieczeń społecznych.


5) Pracownia Genetyki Psychiatrycznej


Kierownik: dr n. med. Jan Aleksander Beszłej
Kontakt tel.: 71 77 66 226
  Cele:

- prowadzenie badań oceniających udział czynników genetycznych w patogenezie zaburzeń psychicznych oraz interakcji między czynnikami genetycznymi a  środowiskowymi (epigenetycznymi);

- ocena czynników genetycznych, które mogą być przyczyną zróżnicowanej odpowiedzi na leki psychotropowe - dziedzicznie uwarunkowane różnice odpowiedzialne za farmakodynamikę i farmakokinetykę leków, ocena polimorfizmu genów kodujących białka enzymatyczne uczestniczące w metabolizmie leków (cytochrom P450, glukuronylotransferaza, acetylotransferaza, metylotransferazy) oraz białka receptorowe i transportowe neuroprzekaźników.

Pracownia współpracuje z Zakładem Technik Molekularnych Katedry Medycyny Sądowej AM we Wrocławiu, Zakładem Genetyki Psychiatrycznej Katedry i  Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Katedrą i  Kliniką Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.


6) Pracownia Choroby Alzheimera i Psychogeriatrii


Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Leszek
Kontakt tel.: 71 784 16 22W ramach działalności leczniczej w Klinice funkcjonują 4 jednostki:

1) Oddział Psychiatryczny Całodobowy

2) Oddział Psychiatryczny Dzienny

3) Oddział Dzienny Leczenia Nerwic

4) Poradnia Zdrowia Psychicznego

W Centrum Neuropsychiatrii „NEUROMED" pracownicy Katedry Psychiatrii realizują zadania dydaktyczne i usługowe z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży:

* ul. Białowieska 74a, 54-235 Wrocław - dr Monika Szewczuk-Bogusławska
* Oddział Dzienny Dla Młodzieży, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław - dr Sylwia Adamowska 

 KONSULTACJE PSYCHIATRYCZNE


Pracownicy Kliniki Psychiatrii świadczą usługi konsultacyjne dla wszystkich jednostek Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 we Wrocławiu (diagnostyka psychiatryczna, terapia zaburzeń psychicznych, opiniowanie w sprawach o umieszczenie w ośrodku pomocy społecznej i ośrodkach opiekuńczo-leczniczych, wydawanie opinii o zasadności podjęcia działań diagnostycznych i/lub terapeutycznych bez zgody, opiniowanie w innych sprawach wymagających badania psychiatrycznego).

Zapotrzebowanie na konsultacje może być zgłaszane w następujący sposób:

- telefonicznie pod numerem 71 784 16 00 lub 71 784 16 10,
- mailowo ( Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ),
- pisemnie na adres Kliniki,
- bezpośrednio konsultantowi (prof. Joanna Rymaszewska).

Konsultacje planowe są realizowane w godzinach przed- i popołudniowych do max. 2 dni od zgłoszenia, a pilne w dniu zgłoszenia w godzinach przedpołudniowych do wieczornych oraz, w miarę potrzeb, w dniach wolnych od pracy. Świadczenia są udzielane w miejscu pobytu pacjenta w SPSK-1.

Dla innych jednostek służby zdrowia - szpitali: Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu (USK)Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu (DCO) oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu na zasadach jak powyżej:


Dla USK:

- bezpośrednio konsultantowi:
dr Monika Kantorska-Janiec
nr tel. 71 784 16 34, 501 601 855

Dla DCO:

- telefonicznie pod numerem 71 784 16 00 lub 71 784 16 10,
- mailowo ( Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć ),
- pisemnie na adres Kliniki,
- bezpośrednio konsultantowi (prof. Joanna Rymaszewska).

Dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego:

- telefonicznie pod numerem 71 784 16 00 lub 71 784 16 10,
- pisemnie na adres Kliniki,
- bezpośrednio konsultantowi (dr hab. Tomasz Adamowski).


Dla innych jednostek ambulatoryjnej służby zdrowia w ramach Poradni Zdrowia Psychicznego przy Wyb. Pasteura 10 świadczenia zdrowotne są udzielane w godzinach pracy poradni, w dni powszednie, w zakresie diagnostyki i leczenia pacjentów kierowanych na konsultacje przez lekarzy POZ, rodzinnych, innych specjalnosci oraz lekarzy psychiatrów z innych ośrodków służby zdrowia.
Rejestracja odbywa się poprzez bezpośredni kontakt lub telefonicznie (71 784 16 10).Zmieniony ( 06.02.2014. )